ירדן ואתריה גיאוגרפיה והיסטוריה, קדמוניות ירדן

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 108-107 שנה שבע עשרה מארס / 1995 אדר ב' תשנ"ה חלק ראשון גיאוגרפיה והיסטוריה קדמוניות ירדן  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל