מחקר אמפירי

המחקר החברתי האמפירי עוסק בתופעות הניתנות לתצפית . מטרתו היא לאסוף נתונים ולגבש חוקים כלליים שיאפשרו להסביר את הקשר בין התופעות ולנבא את התרחשותן . העולם העסקי נתפס באותו אופן כמו העולם הפיסיקלי או הביולוגי . אין הבדל עקרוני מבחינת היחס הסיבתי הנבדק במחקר בין עליית הטמפרטורה של המים והפיכתם לאדים לבין יחס משפיל כלפי עובדים וריבוי מעשי גניבה מצדם . כדי לעמוד במבחן "המדעיות" על המחקר החברתי לקיים שתי דרישות : . 1 אובייקטיביות . מחקר הוא אובייקטיבי אם אין תלות בין תהליך החקירה ומסקנותיה לבין נסיבות מקריות כמו אישיות החוקר ומועד הניסוי . במילים אחרות , כל חוקר שיחזור על המחקר במתכונתו המקורית יגיע לאותן המסקנות . דרישה זו מבטיחה את יכולת הניבוי , כלומר , את האפשרות לחזות את מה שעתיד להתרחש על סמך התופעות שנצפו בעבר . בכל פעם שהנסיבות דומות יש לצפות להישנות התופעות . . 2 אמפיריות . על המחקר להתבסס על נתונים שהתקבלו בתצפית או בניסוי . אם ברצוננו לגבש חוקים כלליים על ההתנהגות עלינו להעמיד את השערותינו במבחן הניסיון . תיאוריה היא מדעית רק אם היא מראה איזה ניסוי אמפירי עשוי לאשש אותה או להפריכה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

המרכז לאתיקה בירושלים