א»ור ‭:30‬ דוגמה לחלון גלילה שבו ההודעות עולות לאט כלפי מעלה.