נספח 4 כלים מקוונים באתר בית הספר (בזיקה לפרק 11)

כלים מקוונים משולבים באתרים המרכיבים את האתר הבית ספרי על פי הקשר . יש צורך בדיון מיוחד בכלים אלה כי הם קובעים במידה רבה את הפדגוגיה ואת אופן ההתנהלות במרחב מקוון . אין להניח שעצם הימצאות כלי כזה או אחר באתר תגרום להתנהלות נכונה ואיכותית . הכלים העיקריים הם אלה -.א . לוח הודעות ; ב . לוח אירועים ; ג . אינטראקציה מקוונת ( דיון מקוון , החלפת מסרים , "לוח וגיר , "מקוון וידאו / קול ;( ד . עזרים ברשת ( מערכת שעות , סרגל כלים , ארונית מקוונת , מחוללי מבחנים / אחר , סקרים ;( ה . מרכז משאבים מקוון . יש לצפות שעם הזמן יופיעו כלים אחרים או דומים , או שכמה כלים יאוחדו לכלי אחד . יש לבחון את יעילותם ואת נחיצותם לפי : ( ו ) הצורך הארגוניפדגוגי הבית ספרי ; ( 2 ) מורכבות התפעול ; ( 3 ) מחויבות לטיפול ולעדכון שוטף ; ( 4 ) עלות רכישה ותפעול . א . לוח הודעות לוח הודעות בית ספרי מתחלק לפי קהל היעד : < לוח בית ספרי - חובה באתר בית ספר , והוא באחריות המנהל , והעדכון בפועל יכול בהחלט להיעשות על ידי עובד בית ספרי לפי בחירה .  אל הספר
מכון מופ"ת