נספח 2 מונחון ליומנרשת (Blog) (בזיקה לפרק 10)

בשל החדשנות יחסית של יומנרשת ותחליפיו ובשל הצורך להשתמש בכלי זה גם אם אינו משולב באתר בית הספר כחלק בלתי נפרד ממנו , אלא כתוספת חיצונית מוכנה , להלן הסבר לכמה מונחי יסוד שמנהל אתר או מורה המשתמש בו ייתקלו בהם : RSS מנוי או סינדיקציה של תכנים , אגריגציה Really Simple Syndication - RSS או - Rich Site Summary הוא אוסף של תקני XML המאפשר למשתמש להתעדכן , על פי רצונו , במידע חדש המועלה לאתרי תוכן . כל קובץ RSS הוא ערוץ תוכן המורכב מפריטים המכילים תקציר וקישור לתוכן המלא . הרעיון הוא לספק את המידע לכל המעוניין בכך ולאפשר ללקוח לשלוט על אופן הצגתו . מידע RSS מחולק לשני סוגים עיקריים של יחידות : ערוץ ( Channel ) ופריט . ( Item ) הגדרות הערוץ מתארות בדרך כלל את מקור המידע , בדרך כלל האתר המקורי שממנו מגיע המידע . לכל ידיעה חדשותית , אירוע או פרט מידע אחר מוקדש פריט . תקני RSS-n מתוכננים כך שיש בהם מידע על תאריך הייצור של המידע ועל תאריך התפוגה שלו . ניתן לעשות מגוון שימושים : RSS-n לשלוח אותו בדואר אלקטרוני , לשלבו באתרים אחרים , לשלוח הודעות SMS המבוססות עליו ועוד . יש גם כלים מוכנים המייבאים ...  אל הספר
מכון מופ"ת