פרק 14 זכות יוצרים וזכויות הפרט בשימוש בסביבת למידה מקוונת

עם חדירת טכנולוגיות התקשוב והמידע למערכת החינוך בפרט , התפקוד בסביבה המקוונת הופך לחלק בלתי נפרד מההתנהלות האישית והמקצועית של המורים . השימוש בטכנולוגיות המידע והתקשורת לצורכי הוראה ולמידה מביא את המורה להתמודדות המתמקדת בזכות היוצרים וזכויות הפרט , נושאים אשר עד כה - במסגרת עבודתו השוטפת - כמעט ולא נדרש להם . הנגישות ברשת לחומרים שחוברו על ידי אחרים לצורך הוראה ולמידה מעמידה את המשתמשים - המורים והתלמידים כאחד - בפני הצורך להכיר בזכות היוצרים ובחוק הפרטיות ולהתנהל על פיהם . אכיפת החוק בעניין הולכת וגוברת נוכח מבול התביעות סביב סוגיה זו . לפיכך הולך וגובר הצורך בבקיאות בכל הקשור בשמירת זכות יוצרים והזכות לפרטיות במרחב המקוון , גם בשימוש לצורכי הוראה ולמידה . הפרק מורכב משני חלקים עיקריים : ( ו ) זכות יוצרים - סקירה כללית והיבטים שונים , כולל כללי יסוד של "עשה ואל תעשה " בשמירת זכות יוצרים בסביבה מקוונת ; ( 2 ) שמירת זכויות הפרט בסביבה מקוונת . אין בפרק זה יומרה לדון במכלול זכויות היוצרים בכלל ובאינטרנט בפרט ( למשל : גרינמן . ( Legal Database , 2006 ; 1998 המטרה היא להצביע על הפניות מע...  אל הספר
מכון מופ"ת