איור ‭:28‬ מעגלי שינוי בבית הספר באמצעות היזון חוזר של שינוי בתוך בית הספר ומחוצה לו - בקהילה ובחברה