איור ‭:27‬ מרכיבי מוסד לימודי שיש לערב בכל שינוי בית ספרי