פרק 13 היערכות בית הספר לשילוב סביבת למידה מקוונת

בתחילת הספר ( פרק ו ) הראינו שהחזון הממשי שיש ליישם באמצעות סביבת למידה מקוונת איננו בהשבת ערך פדגוגי או ביצירת ערך עדכני , אלא בהשבת הרלוונטיות לבית הספר . זאת לאחר אובדן חלק גדול ממנה עם הופעת המחשב בכל בית , בתחילת שנות השמונים של המאה . 20-ה שילוב הסביבה המקוונת בחינוך יתממש כהלכה באמצעות בית הספר , ולא במקומו - כפי שחוזים עתידנים שונים כשהם מפליגים בערך הפדגוגי של הטכנולוגיה . היערכות בית הספר לשילוב סביבה מקוונת בהוראה ובלמידה ברמה מערכתית היא אתגר ממשי לבית ספר שבו מתקיימות פעילויות הוראה ולמידה מקוונות כחלק מסדר היום הפדגוגי-ארגוני . נכנה בית ספר המתנהל כך : "בית ספר מקוון" תוך הדגשה שאין מדובר בבית ספר "מרחוק " או "וירטואלי . " יש יסוד מוצק לטענה שבניגוד לטיעונים מקובלים , בית ספר מקוון לא יהיה שונה בהרבה מבית ספר אחר בעתיד הנראה לעין . תלמידים יגיעו מדי בוקר לבית הספר , יתפזרו לכיתותיהם / לקבוצות הלמידה שלהם על פי המערכת וילמדו בהנחיית מורה במפגשים פנים אל פנים . לצד זה תתרחשנה פעילויות לימודיות בסביבת למידה מקוונת , כולל פעילויות מחוץ לשעות הפעילות הפורמליות של בית הספר . הש...  אל הספר
מכון מופ"ת