איור ‭:26‬ הצעה להערכת אובייקט הוראה לשם שיפור ועדכון