איור ‭:25‬ ניתוח שלבי הערכת אובייקט הוראה בפעילות מצויה בשטח