פרק 12 הערכת פעילות לימודית בסביבה מקוונת

הערכת פעילות ההוראה והלימוד היא לב לבה של פעילות מערכת החינוך כיום . המושג "הערכה " חוזר בספר כמה פעמים , הן בגישה הוראתית ( ראו פרק , 2 מוקד ה : , ( "הערכה" הן בדיון במסגרת הדיון בפעילות הוראה מקוונת ( ראו פרק ( 7 והן במטלה לימודית מקוונת בפרט ( ראו פרק , 6 מרכיב ז : " סיכום המטלה והערכתה . (" לפיכך מצאנו לנכון להביא כאן סקירה קצרה של המושג הערכה ולמקדה בנושא סביבת למידה מקוונת . לאחר סקירה כללית נעבור לדיון בהערכה של אמצעי הוראה , שבמקרה שלנו הכוונה למטלה לימודית מקוונת ולהערכת אתר בית ספר ( או תת-אתר . ( םקידה כללית הטרוגניות כבסיס לצורך בהערכה התופעה השכיחה והבולטת ביותר בבתי הספר היא ההטרוגניות של הלומדים . הטרוגניות זו , המאפיינת למעלה 90 ° / 0-מ מכלל גילאי גן עד תיכון ( בגין חוק לימוד חובה , ( היא טבעית ונובעת משילובם של תלמידים השונים אלה מאלה בנתוני הרקע במסגרת קבוצת הלמידה ( בריקנר ואחרים , . ( 1994 השונות יכולה לבוא לידי ביטוי בהיבטים ביולוגיים-התפתחותיים ( מוכנות ובשלות ללמידה , ( בהיבטים סביבתיים ( תנאים פיזיים לגדילה וללמידה ) ובהיבטים חברתיים , סוציואקונומיים ובהיבטים תר...  אל הספר
מכון מופ"ת