פרק 11 אתר בית ספר

כבר כיום ( 2008 ) מתממש הצורך בשילוב סביבה מקוונת בבית הספר לצורכי הוראה ולמידה לצד תמיכה בהתנהלות הארגונית . הדבר מתבצע באמצעות אתר בית ספר . אתר בית ספר נותן מענה לכלל המעורבים בו , הן בפן הפדגוגי והן בפן הניהולי . בפרק זה מסורטט מבנה אתר בית ספרי , הנובע מרציונל סביבת הלמידה המקוונת ( ראו פרק ו ) וממימוש למידה על רבדיה הארגוניים והפדגוגיים באמצעות אתר בית ספר . האתר המסורטט כאן הוא אתר שאינו כפוף לאילוצים תקציביים וארגוניים ולכוח אדם . גם אם לא ניתן לממש בהווה חלקים גדולים ממנו , יש להביא בחשבון את תשעת עקרונות הבסיס המפורטים בהמשך , ועליהם להשתית כל אתר בית ספר . בפועל יש לזכור שהאתרים הבית ספריים , במרבית בתי הספר , רחוקים מאוד משירות יעיל , והם אינם משרתים למידה . לעתים הם כלל אינם משרתים דבר , אלא את עצם קיומם , ובכך הם בבחינת נטל שבית הספר יכול להתנהל בלעדיו ( רותם , . ( 2006 מתמונת מצב זו עולה כי הקמה של אתר בית ספר , תחזוקתו והפעלתו הם אתגר פדגוגי ארגוני , המצריך התארגנות יישובית או אזורית ורתימת ההנהלה החינוכית האזורית , אם לא של הקהילה כולה . יש להיענות לאתגר זה רק אם מנהל ...  אל הספר
מכון מופ"ת