איור ‭:21‬ יומנרשת ככלי ללמידה שיתופית - לכל התלמידים יומנרשת אישי, והמורה עוקב אחר המתרחש בו.