טבלה ‭:16‬ השוואה בין יומנרשת לדיון מקוון ייעודי על פי לפבר ‭Lefever,)‬ ‭(2005‬