פרק 10 שילוב כלים אינטראקטיביים בסביבת למידה מקוונת

בפרק שלהלן יפורטו כלים אינטראקטיביים ואופן שילובם בהוראה ובלמידה . על פי התפתחות הטכנולוגיה נראה שבעתיד הלא רחוק יאוחדו כלים אלה לכלי אחד בעל אופני פעולה שונים . כבר כיום מסווגים כלים עדכניים אלה תחת המושג nnnnni , "Web 2 . 0 " להגדיר מעטפת כלים מתקדמת יותר - . "Web 3 . 0 " למשל יומנרשת בלוג" ) (" חינוכי , המפורט כאן בהרחבה , משלב בתוכו אפשרות לתגובות ( דיון מקוון , ( וניתן בקלות לשלב בו גם מסרים מידיים ואופני עבודה של שיעורים אסינכרוניים הכוללים למידה שיתופית . אם כן סביבת הוויקי מאפשרת יצירת תוצרים משותפים לקבוצות לומדים ( על סביבת הוויקי ראו בהמשך הפרק . ( יומנרשת ( בלוג ) חינוכי ושילובו בהוראה ובלמידה מקור המונח בלוג ( Blog ) הוא בצירוף השמות , Weblog = Web + Log ובעברית : יומנרשת ( יומן רשת . ( זהו יומן אישי שבעליו כותב בו רשומות , ותוכנו גלוי ברשת בדרך כלל לשם קריאה ואף לתגובה . בעל יומנרשת נקרא . Bloger את המונח טבע ג ' ון באתר . ( Barger , 2006 ) 1997-ב יומנרשת הוא רכיב אינטראקטיבי בין הכותב ( במקרה שלנו - הלומד ) לאחרים , אך קודם כול בין הלומד לבין עצמו . הוא כלי ביטוי אישי וא...  אל הספר
מכון מופ"ת