טבלה ‭:15‬ פירוט פעילויות בסיס האופייניות לפעילות לימודית מקוונת