איור ‭:17‬ הלומד קורא/מעיין בסביבה מקוונת ללא יכולת להביע את עצמו או להגיב.