איור ‭:16‬ הלומד קורא/כותב/מגיב באמצעות אינטראקציה מקוונת.