פרק 8 לצידה שיתופית בסביבה מקוונת

nn למידה שיתו 9 ית ? למידה שיתופית היא ערך פדגוגי חשוב בכל תהליך של למידה ( ראו פרק ו , סעיף "המושג למידה " בהקשר של סביבת למידה מקוונת , ( כמו כן היא חלק בלתי נפרד מתרבות הרשת הכללית , והיא למעשה השינוי החשוב שחל בעשור הראשון במאה . 21-ה הכוונה היא למרחב הדיגיטלי שבו כל התקן טכנולוגי - קיים ועתידי - מונשק בשפה אחידה באמצעות תקשורת לכל התקן אחר בלי תלות בסוג המידע ובצורתו ( ראו פרק , 6 סעיף "עריכה , הפקה , שידור . ( "והפצה מדובר למעשה מערכת כלים מקוונים להתנהלות שיתופית ברשת תחת המושג . "Web 2 . 0 " באופן זה מממשים חזון ארגוני שיש לו השלכות עצומות על החברה ועל הכלכלה . בפרק זה נפרט עקרונות של למידה שיתופית מההיבט המקוון מאשר חלק גדול ממנו הוא טכני . למידה שיתופית / משותפת היא שם כולל ללמידה מקוונת שיש בה רכיב אינטראקטיבי , כלומר מתקיימת בה אינטראקציה בין הלומדים . מרכיב אינטראקטיבי הוא רכיב שבאמצעותו ניתן להחליף מידע ( איור : ( 16 לומד א (^) יכול לעיין במידע המצוי אצל לומד ב ; ואז ליזום , (^) לקרוא ולכתוב מסרים בתגובה . פעילות ללא מרכיב אינטראקטיבי כוללת עיון סביל ( קריאה בלבד ) של המע...  אל הספר
מכון מופ"ת