טבלה ‭:10‬ סיכום הפעילויות הלימודיות מסוג איסוף מידע וניתוחו