טבלה ‭:9‬ סיכום הפעילויות המקוונות מסוג "תקשורת בין-אישית בעלת מרכיבים אינטראקטיביים"