איוו ‭:14‬ בניית מטלה לימודית מקוונת מכמה עצמי למידה