טבלה ‭:8‬ מאפייני מטלה על פי מידת מעורבות המורה בחיבורה