פרק 6 שיעור מקוון בכיתה ומטלה לימודית מקוונת

הראינו למעלה ( פרק ( 1 שמרכיב השיעור בסביבת לימודים מקוונת מכיל למעשה שני אופני פעולה יסודיים : ( 1 ) שיעור בכיתה - אמצעי ההמחשה , המידע הלימודי ואף ההתנהלות נעשים במהלך השיעור בטכנולוגיות עדכניות של סביבה מקוונת . ( 2 ) שיעור מקוון - התלמיד לומד באמצעות מטלה מקוונת שהמורה חיבר או הביא עבורו ; הלימוד מתבצע בלמידה אישית או בקבוצה קטנה ואינו כפוף לאילוצי הזמן והמקום של הכיתה . במהלך הלימוד עוסק הלומד בפיתוח תוצר שעשוי גם הוא בטכנולוגיות עדכניות החורגות מטקסט כתוב או מאויר בלבד . הגבול בין שני אופנים אלה מיטשטש לעתים , וכבר כיום ניתן לעסוק בהמחשה ובהפקת תוצר הן בכיתה הן במטלה מקוונת מחוץ לה . בפרק זה נתמקד בשני אופנים מרכזיים אלה : שיעור בכיתה המלווה בעזרים עדכניים ובמטלה לימודית מקוונת . יישום פדגוגיה בכיתה והפקת תוצרים באמצעות כלים עדכניים להמחשה וליצירה מתחילת שנות השמונים ואילך קיימים כלי המחשה וכלי הפקה שבאמצעותם מממשים אופני למידה וביטוי כתובים , מדובבים וויזואליים ; כלים שניתן לשייכם באופן ישיר לסביבה מקוונת : מעבד תמלילים , מחוללי מצגות , מעבדים מתמטיים וגרפיים ומחוללי דפי רשת . ד...  אל הספר
מכון מופ"ת