איור ‭:11‬ אפקטיביות של מספר אפשרויות הבחירה העומדות בפני נבדק ‭(Schwartz, 2004)‬