טבלה ‭:6‬ השוואה בין סביבת למידה בית ספרית לבין סביבת למידה שאיננה משויכת לבית ספר