איור ‭:7‬ הרכב סביבת לימודים הבנויה מאבני היסוד לשיעור, לנושא, לכיתה ולכלל בית הספר