טבלה ‭:4‬ מיפוי מוקד ד - למידה בצוותא, חברה וקהילה לומדת