פרק 2 תאוריות חינוכיות ויישומן בסביבת למידה מקוונת

בהמשך לרציונל של סביבת למידה מקוונת ( ראו פרק ( 1 נביא בפרק זה תאוריות חינוכיות ונפרט כיצד הן מיושמות וממומשות גם בסביבת הלמידה המקוונת . גישתנו שונה מהדעה הנשמעת מעת לעת כי סביבת למידה מקוונת היא מתודה חינוכית חדשה שצצה זה עתה . אנו מבחינים בין תאוריה לבין מימושה : תאוריה חינוכית עוסקת במהות הפסיכולוגית-חינוכית של תהליך ההוראה והלמידה , ואילו שסביבת למידה מקוונת מממשת את התאוריה ומגשימה את עקרונותיה . התאוריות החינוכיות-פסיכולוגיות המתוארות כאן היו נהוגות בייחוד במהלך המאה העשרים ללא קשר לטכנולוגיה דווקא , והן מושתתות על הניסיון וההבנה של הטבע האנושי מקדמת דנה . תאוריות ההוראה מוצגות כאן על פי חמישה מוקדים מרכזיים המפורטים להלן . כל מוקד מכיל תאוריות וגישות חינוכיות . בתחילת הדיון בכל מוקד מובא מיפוי התאוריות הנכללות בו : שם ההוגה הראשי ועיקרי התאוריה . בהמשך הדיון תשויכנה התאוריות לסביבת הלמידה המקוונת . סדר התאוריות הוא על פי סדר האלף-בית בשם המשפחה של בעל התאוריה . התעלמנו במכוון מתאוריות חינוך כלליות או מכאלה שלא נגזר מהן באופן ישיר יישום הוראתי מובהק , שכן אנו עוסקים בספר זה בסבי...  אל הספר
מכון מופ"ת