איור ‭:3‬ התפתחות הציפיות מהשפעת הטכנולוגיה על הלמידה