איור ‭.2‬ ייעוד השילוב של סביבת למידה מקוונת: החזרת הרלוונטיות של בית הספר