איור ‭.1‬ כרסום ברלוונטיות של בתי הספר בעיני הלומדים בו בכיתה יב, בשנים ‭2000-1983‬ (הנתונים ‭.(Statistic, 2002 National Center for Education "pnn‬