פרק 1 הרציונל של סביבת למידה מקוונת

הרציונל העומד מאחורי סביבת למידה מקוונת מושתת על החזון , האמונה והציפייה של היוזם והעוסק בשילוב סביבת למידה מקוונת בהוראה , בלמידה ובבתי הספר . רציונל זה יוצא מתוך הנחה שהפדגוגיה המתממשת באמצעות הסביבה המקוונת , "פדגוגיית " e-n ( הכוונה , ( e-leaming ^ כוללת ממדים נוספים על אלה של הפדגוגיה של למידה רגילה . כמו לכל כלי הוראה ולמידה , גם לסביבת למידה מקוונת היבטים ייחודיים האופיינים לה . כשאנו מדברים על הבניית ידע באמצעות סביבה מקוונת , על חשיבה מסתעפת ועל איתור מידע והפקתו , נמצא שלסביבה מקוונת ישנם היבטים והדגשים ייחודיים לה בכל הקשור בהתנהלות הפדגוגית והאישית של הלומד . השאלה המרכזית היא עד כמה משמעותית "פדגוגיית " e-n באותו חזון שאנו מציבים לנגד עינינו בבואנו לשלב סביבת למידה מקוונת בהוראה ובלמידה השוטפות - האם החזון חייב לשלב בתוכו פדגוגיה חדשנית ואחרת ? ואכן נראה שהמשקל של "פדגוגיית " e-n קטן בהרבה ממה שמנסים לייחס לטכנולוגיה העכשווית - הסביבה המקוונת . לא פעם נוטים לשכוח שאיכות החינוך הייתה ונשארה בידי צוות ההוראה , הניחן באהבת המקצוע והאדם , בחתירה מתמדת למקצוענות , ביכולות האישי...  אל הספר
מכון מופ"ת