מבוא

המושג "כפר גלובלי " אמנם חדר לתודעה הציבורית כבר לפני עשרות שנים י , בשקפו לגיטמציה לשינויים חברתיים ואישיים מפליגים שחלו בעקבות התפתחות הטכנולוגיה - שינויים המתבטאים גם בהתנהלות בסביבה מקוונת . ועם זאת השינוי בחינוך שמזמנת הטכנולוגיה עדיין לא ניכר . מהפכת המידע וההתפתחות הטכנולוגית המואצת טרם זכו לשילוב משביע רצון בהוראה ובלמידה ; עדיין חסרות משנות סדורות שניתן להסתמך עליהן לצורך ביצוע השינויים בהיערכות לקראת בית ספר מקוון - מוסד המשמר אפיונים מרכזיים של בית הספר המוכר , אך מתנהל בסביבת למידה מקוונת . בעין הסערה של ההתפתחות הטכנולוגית המהירה לצד אי-הבהירות וההיסוס המלווים את מערכת החינוך בהטמעה של טכנולוגיית המידע בהוראה ובלמידה בבתי הספר , מוצע בזאת לקהיליית החינוך דיון תאורטי ומעשי-יישומי שלם ועדכני , עד כמה שניתן , בכל הקשור לשילוב טכנולוגיית המידע בהוראה ובלמידה . הספר נסמך על התאוריה , על הניסיון הנצבר ברחבי העולם ועל הניסיון רב-השנים של המחברים בתחום זה . האתגר המרכזי בספר זה הוא לגשר בין הרצון הכן וההתכוונות לשלב את הטכנולוגיה בחינוך כפי שקורה בתחומים האחרים של חיי היום-יום , ל...  אל הספר
מכון מופ"ת