לקראת בית ספר מקוון

onn 1 nna יהודה 0 לד לקראת בית ס 9 ר מקוון אברו ם רותם יהודה 0 לד Avrum Rotem , Yehuda Peled School turns on-line ד " ו אברום רותם ד " ו יהודה פלד , מכללת אוהלו בקצרין , מכללה אקדמית גליל מערבי הוצאת ס 0 רים מכון מוס"ת : עריכה ראשית : ד " ר יהודית שטיימן עריכת טקסט ולשון : יהודית ידלין , אדוה חן עריכה גרפית ועיצוב העטיפה : מיטל כהן-בנימין תודות : תודות למורים רבים , למדריכים , למפקחות התקשוב במערכת החינוך ולגף יישומי מחשב בהוראה במינהל מדע וטכנולוגיה . חלק לא מבוטל מניסיונם ומהתנסותם באו לידי ביטוי בספר זה , והם המניע המרכזי העומד מאחורי חיבורו . כמו כן אנו מודים לכל אלה שחיזקו את ידינו במימוש אתגר הכתיבה , מצאו את הזמן לקרוא את כתב היד , לעודד , להאיר ולהעיר : לסימה שמעוני , לעמי סלנט , למיקי גל ולאנשים יקרים אחרים , שתרמו מהניסיון המקצועי ומהידע האישי שלהם בחלקים שונים של הספר . תודה מיוחדת לצוות העריכה של מכון מופ"ת , שעמל רבות כדי להביא ספר מורכב זה לצורתו הסופית : ליהודית ידלין ולאדוה חן על עריכת הלשון ולמיטל כהן-בנימין על העריכה הגרפית . כמו כן תודה לנעמי פרידמן על מעורבותה בתהלי...  אל הספר
מכון מופ"ת