טרמינל

תערוכות נין יורק Deitch Projects אינגה פונר קוקוס & מאמר מערכת אמנות עכשווית ? האמנם ? רחל 4 J | DplO ( nrnpn ) o'jy o מיצבים חם ללא ספק המצאה של שלהי המאה העשרים רחל סוקמן ^ במה מירב הימן ציטינג עם שותפים מזדמנים הדם מאור ^© 0 % מיצבים ( ו ) 0 ופר-מיצב האנם אולריר אובריכוט §> קו הת 9 ר אחלאם שיבל' היא חלמה על חיים אחרים רבקה רז U §) ^ d > DII ( 2 ) D'ax'D שט"ניץ & מוזיאונים חדשים / wno המאה .-21-ה ט"ט מודרן סיבל םפ'ר §© 017 מיצבים ( 3 ) אדם ברוך 1 / תערוכות פריז Jeu de Pomme הצר האחר של אירופה 11 D אורון © ק 11 ^ מיצבים ( 4 ) צ'ב גב © 1 / ביקור nuo 1 ' נ אומה פלנסה גודל הוא לא עניין פיזי רחל סוקמן WU J ) £ מיצבים ( 5 ) אוהד מרומי & / M ' 7 ' // ווידיאו בשנות : 80-ה בלגן נאה ר / נ / ל"במן 1 ]@ מיצבים ( 6 ) אתי ' 'אברג ל 11 © תערוכות הב"נאלה 5-ה בליון אקזוטיקה ? רחל סוקמן WM ^ J Q ^~ Q 2 112 = 1111 " ^ מיצבים ( 7 ) פייר ברולה 1111 מיצבים ( 8 ) סתן לנדאו H ^ niDnun הב"נאלה 5-ה בליון ראיון עם האוצר דאן הובר-מרסן רחל 0 וקמן 11 § מיצבים ( 9 ) טדו בר-אל 1 ]§ דפי אמן יהודית 00 פורט 0 § H ...  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21