הערות

אם כי מרבית המחקר ואיסוף המידע לקראת כתיבת הספר הזה נעשו על ידי ממקור ראשון , נעזרתי גם בעבודתם של אחרים . בהערות שלהלן ניסיתי לחלוק את הכבוד הראוי לכל אותם אנשים רבים שפרסומיהם ומחקריהם היו לי לעזר . ספרו של - Robert L . Emerson , The New Economicsof Fast Food ( New York : Van Nostrand Reinhold , 1990 ) מגיש מבט כללי מצוץ על הנושא . רבות מהסטטיסטיקות שבספר אמנם התיישנו , אבל ניתוח עלויות העבודה היחסיות , השיווק והזכיינות שבו , עדיין תקף . ספרם של - John A . Jakle and Keith A . Sculle , Fast Food : Roadside Restaurants in the AutomobileAge ( Baltimore : John Hopkins University Press , 1999 ) - עוסק פחות בשיטות התנהלותה של תעשיית המזון המהיר ויותר בהשפעה שיש לה באמריקה על הנוף ועל "תחושת . "המקום רשת "מקדונלד'ס" מילאה תפקיד מרכזי ביצירת תעשיית המזון המהיר , וחצי תריסר ספרים שנכתבו עליה מספקים מבט רחב על השפעתה העולמית . ספר הזיכרונות של ריי קר 1 ק - Ray Kroc with Robert Anderson , Grinding It Out : The Making of McDonald ' s { New York : St . Martin ' s Paperbacks , 1987 ) - מוסר את הרו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד