ביקורת ספרים

מדרי כים Mm מנחם מרקוס סקר נוף ומסלולי טיול סדרת ספרים . רשות שמורות הטבע וספרית מעריב בשנים האחרונות שוקד המדריך הוותיק ורב הפעלים מנחם מרקוס על חיבור סדרת ספרים ייחודית בנושאי ארץ ישראל . כל ספר מתמקד בחבל ארץ מסוים , הנסקר בצורה שיטתית ממרבית ההיבטים הקשורים ללימודי pK w > K ותוך דגש על סיורים והכרת השטח בצורה בלתי אמצעית . יקצר המצע מלתאר את חשיבותם וייחודם של ספרים אלו , ואת העמל הרב , חיפושי הדרך , המחשבה והיצירתיות שהושקעו בהכנתם . אין זה איסוף ועיבוד חומר ידוע , אלא 'יצירת יש . 'איןמ מבחינות רבות לפנינו מסע אל 'ארץ לא נודעת' של גילוי צפונות הארץ , על פינותיה הנידחות ביותר . המחבר אינו מסתפק ב'נקודות החן' שבנוף , אלא סוקר כל שביל וכל אתר ( שרבים מהם גילה במהל ך עבודתו , ( ואשר אלמלא כן jn מעטים היו יודעים על קיומם . לכל ספר מצורפת מפה מפורטת ומסלולי סיור . עד עתה הופיעו בסדרה הספרים הבאים ( ועוד היד נטויה : ( מדבר יהודה הצפוני , מדבר יהודה הדרומי , הר הנגב ומכתש רמון , חבל אילות ( בשיתוף  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל