פלוגת גדוד העבודה עין חרוד. ההורים בשעת ארוחה בחושה הערבית, 1925