פלוגת גרוד העבודה עין וורוד. המחנה ליד מעיין חרוד לרגלי הגלבוע, 1922