המעבר לנקודה החדשה בקומי, היא תל יוסף דהיום, והבניין הראשון - הרפת, 1928