קבוצת גדוד העבודה (תל יוסף‭.(‬ הצריפים הראשונים במחנה לרגלי הגלבוע ‭(1925)‬