הצריפים הראשונים של גדוד העבודה (קבוצת תל יוסף) בתל שיח' חסן, כ־6 ק"מ ממזרח למעין חרוד. למעלה; הצריפים הראשונים על התל ממערב‭,1922,‬ למטה: ה"מבצר* על ראש תל שיח' חסן, 1925