אנשי גדוד העבודה סוללים את כביש טבריה - טבחה. תרפ"א‭,1921/‬ המקום - לא הרחק מהמושבה מגדל, במקום שגדוד העבודה הקים את מחנהו. בתמונה נראות בחורות מהגדוד נוטלות חלק פעיל בסלילת הכביש (ב‭1<‬ר* ב‭cno 1‬ ת ‭p/‬ בית טר7מפלר1ר ,תל >יס ^ן