שבעים שנה לגדוד העבודה

תמונות וסמונות עפרה קינן **? תמונות מתוך תערוכה שהוצגה ב"בית שטורם " ! שבעין חרוד , במלאות 70 שנה להתיישבות בעמק ולרגל יובל "בית שטורנזך " גדוד העבודה בין אוטופיה למציאות" ( שבעים שנה לגדוד העבודה ) ' גדוד העבודה' הוקם בי'א אלול תר'פ , 1920 / במלאת חצי שנה לנפילת תל חי ולמותו של יוסף טרומפלדור . מייסדי הגדוד היו חניכיו של טרומפלדור , חלוצי העליה השלישית מרוסיה , ואליהם הצטרפו בני העליה השניה , אך מספר חבריו לא עלה מעולם על 800 איש . הגדוד סבל במשך כל שנות קיומו מחילוקי רעות אידיאולוגים וחלו בו פילוגים . אלו הגיעו לשיאם , כאשר הפלג השמאלי על מנהיגיו שבו סופית לברה'מ וייסדו שם משק שיתופי ( שהתפורר . ( ב 1929 התפרק הגרוד ומשקיו הצטרפו לאחדות העבודה . אחד מעקרונות הגדוד היה כיבוש העבודה , "להיות חלוץ העובר לפני . "המחנה אנשיו נטלו על עצמם על כן את העבודות הקשות ביותר בכל מקום שניזקקו להם . הפרויקט הראשון שקיבל עליו הגדוד היה סלילת כביש טבריה - טבחה ( ר' תמונה . ( הוא הקים מחנה ליד המושבה מגדל ואף התחיל בסידור משקי עזר חקלאיים .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל