שמות מקראיים שניתנו לישובים בארצות־הברית

זאב וילנאי התנ"ך ממלא תפקיד חשוב בחיי האמריקאים ורבים מהישובים בארה"ב נושאים שמות מקראיים ; שמות אבות ואמהות , שמות ראשי שבטים , שופטים , מלכים ונביאים ושמות מקומות , ישובים רבים בארה"ב נקראים בשמות של מקומות בארץ הנזכרים בכתבי הקודש , בעיקר נפוצים שמות הידועים מהתנ"ך בקשר למאורעות או אישים מפורסמים : שמות של ערים או כפרים , הרים , נהרות או מחוזות , יש ישובים שנקראו בשמות העבריים בצורתם התנ"כית , ואחרים נקראים כשמם ביוונית , כפי שהם מופיעים בברית החדשה , שמות תנ"כיים אחדים מופיעים בצרופי מלים , כגון ניו ( חדש , ( סיטי ( עיר , ( קוסט ( חוף ) וכד / שמה של ארץ ישראל בצורתה הלועזית ; פלסטינה , ניתנה לשני ישובים בארה"ב . שני ישובים אחרים נקראו בשם זה בלוויית המלה ; ניו חדש , , New Palestine מקום אחד נקרא ארץ ישראל המזרחית . East Palestine - גם השם כנען רווח למדי וניתן לכעשרה ישובים , הפזורים במדינות שונות . מקום אחד נקרא בשם ; הר יהודה , שמה של ירושלים ניתן לשני ישובים , שם אחר של ירושלים , שלם ( Salem ) ניתן לכמה וכמה ישובים בארה"ב , והוא השם התנ"כי המצוי ביותר . 66 ישובים בארה"ב נקראים בש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל