מימין: משקוף חלון עשוי מאוק שחור בבית ברחוב שטורמן מדרום לסראיה משמאל: בית מגורים הרוס ובו ארון קיר בסמטה ממול הסראיה, דפנות הארון עשויות מארזית דסידואה והמדפים - מאשוח לבן