הבית הסמוך לסראיה מצד דרום. המפנה לחצר: משקוף החלון הימני בקומת הקרקע עשוי מארז הלבנון