הסראיה. דלת הכניסה הראשית מהרחוב: קורת המשקוף מעל הדלת בצר הפנימי עשויה מאת הלבנון, והדלתות מארזית דסידואה